Psychoterapia

Nurt humanistyczny: Terapia i podejście humanistyczne w psychologii

Autor Dominika Nawrat
Dominika Nawrat14.06.20246 min.
Nurt humanistyczny: Terapia i podejście humanistyczne w psychologii

Nurt humanistyczny w psychologii podkreśla unikalność i godność każdego człowieka, koncentrując się na rozwoju osobistym, samorealizacji i dążeniu do doskonałości. Podejście to stawia jednostkę w centrum procesu terapeutycznego, podkreślając znaczenie empatii, akceptacji i autentyczności w relacji terapeutycznej. Głównymi przedstawicielami tego nurtu są Carl Rogers, Abraham Maslow, Thomas Szasz i Ronald Laing.

Kluczowe wnioski
 • Nurt humanistyczny w psychologii podkreśla znaczenie potencjału i możliwości rozwoju każdego człowieka.
 • Terapia zorientowana na osobę, opracowana przez Carla Rogersa, polega na empatycznym zrozumieniu i akceptacji klienta.
 • Teoria samorealizacji Abrahama Maslowa zakłada, że ludzie dążą do zaspokajania coraz wyższych potrzeb, aż do osiągnięcia pełni rozwoju.
 • Ruch antypsychiatryczny, reprezentowany przez Thomasa Szasza i Ronalda Lainga, krytykował tradycyjne metody leczenia chorób psychicznych.
 • Podejście humanistyczne znajduje zastosowanie nie tylko w psychoterapii, ale również w doradztwie, edukacji i rozwoju osobistym.

Główne założenia nurtu humanistycznego w psychologii

Nurt humanistyczny w psychologii powstał w opozycji do dominujących wówczas nurtów behawioryzmu i psychoanalizy. Jego głównym założeniem jest postrzeganie człowieka jako istoty dążącej do samorealizacji, posiadającej wolną wolę i zdolność do dokonywania świadomych wyborów. Terapia humanistyczna skupia się na rozumieniu indywidualnych doświadczeń i emocji każdego pacjenta, a nie na analizie zachowań czy nieświadomych procesów.

Przedstawiciele tego nurtu, tacy jak Abraham Maslow, Carl Rogers i Rollo May, podkreślali znaczenie akceptacji, empatii i autentyczności w relacji terapeutycznej. Uważali, że tylko poprzez stworzenie atmosfery zaufania i bezwarunkowej akceptacji, pacjent może osiągnąć samoświadomość i zrealizować swój potencjał.

Podejście humanistyczne zakładało również, że każdy człowiek ma wrodzoną tendencję do rozwoju i samorealizacji, jeśli tylko zapewnione zostaną odpowiednie warunki. Dlatego terapeuci humanistyczni starali się stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi osobistemu, gdzie pacjent mógł eksplorować swoje uczucia, wartości i życiowe cele bez lęku i oceny.

Ten nurt psychologii wywarł znaczący wpływ na rozwój różnych form terapii zorientowanych na osobę, a także na ruch praw pacjentów i antypsychiatrię. Jego idee znajdują również zastosowanie w edukacji, doradztwie zawodowym i rozwoju osobistym.

Terapia zorientowana na osobę według Carla Rogersa

Jednym z najważniejszych przedstawicieli nurtu humanistycznego był Carl Rogers, twórca terapii zorientowanej na osobę. Jego podejście opierało się na założeniu, że każdy człowiek ma zdolność do samozrozumienia i osobistego rozwoju, jeśli tylko zapewnione zostaną odpowiednie warunki.

Zgodnie z teorią Rogersa, terapia powinna opierać się na trzech podstawowych zasadach: empatii, bezwarunkowej akceptacji i autentyczności. Terapeuta powinien starać się zrozumieć świat pacjenta z jego własnej perspektywy, bez oceniania czy krytykowania. Równie ważne jest stworzenie atmosfery zaufania i akceptacji, w której pacjent może otwarcie eksplorować swoje uczucia i doświadczenia.

Rogers wierzył, że każdy człowiek posiada wewnętrzną tendencję do rozwoju i samorealizacji, która może zostać zablokowana przez negatywne doświadczenia z dzieciństwa lub niekonstruktywne relacje. Celem terapii jest więc usunięcie tych blokad i umożliwienie pacjentowi ponownego kontaktu ze swoim prawdziwym "ja".

Zasady terapii Carla Rogersa

 • Empatia - zrozumienie świata pacjenta z jego perspektywy, bez oceniania.
 • Bezwarunkowa akceptacja - stworzenie atmosfery zaufania i akceptacji dla pacjenta.
 • Autentyczność - bycie prawdziwym i szczerym w relacji terapeutycznej.
 • Koncentracja na "tu i teraz" - eksplorowanie aktualnych doświadczeń i uczuć pacjenta.

Podejście Rogersa odegrało kluczową rolę w przeniesieniu nacisku z terapeuty na pacjenta, czyniąc go aktywnym uczestnikiem procesu terapeutycznego. Jego idee wywarły również znaczący wpływ na rozwój poradnictwa i doradztwa psychologicznego.

Czytaj więcej: Bierna agresja w związku: Jak sobie radzić z pasywną agresją?

Samorealizacja i hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa

Innym ważnym przedstawicielem nurtu humanistycznego był Abraham Maslow, który stworzył teorię hierarchii potrzeb. Według Maslowa, każdy człowiek dąży do zaspokojenia określonych potrzeb, poczynając od potrzeb fizjologicznych, a kończąc na potrzebie samorealizacji.

Na dole hierarchii znajdują się potrzeby podstawowe, takie jak jedzenie, picie i sen. Następnie pojawiają się potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, miłości i szacunku. Na szczycie hierarchii Maslow umieścił potrzebę samorealizacji, która oznacza dążenie do pełnego wykorzystania swojego potencjału i rozwoju osobistego.

Zgodnie z teorią Maslowa, dopiero gdy zostaną zaspokojone potrzeby niższego rzędu, człowiek może skoncentrować się na realizacji potrzeb wyższych. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osobistego, takich jak poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

Idee Maslowa znalazły szerokie zastosowanie nie tylko w psychoterapii, ale również w edukacji, zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwoju osobistym. Jego teoria hierarchii potrzeb pomogła zrozumieć motywację i zachowania ludzi, a także podkreśliła znaczenie dążenia do samorealizacji dla osiągnięcia pełni szczęścia i spełnienia.

Antypsychiatryczny ruch Thomasa Szasza i Ronalda Lainga

Zdjęcie Nurt humanistyczny: Terapia i podejście humanistyczne w psychologii

Nurt humanistyczny w psychologii wywarł także znaczący wpływ na ruch antypsychiatryczny, który kwestionował tradycyjne metody leczenia chorób psychicznych. Jednymi z głównych przedstawicieli tego ruchu byli Thomas Szasz i Ronald Laing.

Thomas Szasz uważał, że pojęcie "choroby psychicznej" jest mylące i stygmatyzujące. Twierdził, że zachowania określane jako "nienormalne" są często po prostu przejawem odmiennego systemu wartości lub stylu życia, a nie chorobą wymagającą leczenia. Krytykował przymusowe hospitalizacje i leczenie farmakologiczne, opowiadając się za większą swobodą wyboru pacjentów.

 • Ronald Laing z kolei podważał tradycyjne metody leczenia schizofrenii, uważając, że są one opresyjne i ignorują prawdziwe potrzeby pacjentów.
 • Zamiast tego proponował podejście oparte na empatii i zrozumieniu subiektywnych doświadczeń pacjenta, bez narzucania zewnętrznych definicji "normalności".

Podsumowanie

W tym artykule poznaliśmy główne założenia nurtu humanistycznego w psychologii. Terapia humanistyczna opiera się na założeniu, że każdy człowiek posiada wewnętrzną motywację do rozwoju i samorealizacji. Kluczową rolę odgrywa tu empatia, akceptacja i autentyczność w relacji terapeutycznej. Przedstawiono również koncepcje takich myślicieli, jak Carl Rogers i Abraham Maslow.

Podejście humanistyczne miało także wpływ na ruch antypsychiatryczny, który kwestionował tradycyjne metody leczenia zaburzeń psychicznych. Ogólnie, nurt ten przyczynił się do większego szacunku dla praw i godności pacjentów, a także podkreślił znaczenie indywidualnego podejścia w psychoterapii.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najciekawsze artykuły psychologiczne: Twoje źródło wiedzy i inspiracji
 2. Zaburzenia depresyjno-lękowe: Jak rozpoznać i radzić sobie z nimi?
 3. Psycholog Ząbkowice Śląskie: Najlepsze usługi psychoterapeutyczne
 4. Psycholog Lubliniec: Profesjonalna pomoc psychologiczna i terapia w Lublińcu
 5. Schizofrenia paranoidalna rozmowa: Jak wspierać chorego i komunikować się?
Autor Dominika Nawrat
Dominika Nawrat

Cześć! Nazywam się Dominika Nawrat i jestem założycielką tego portalu poświęconego zdrowiu psychicznemu. Jestem psychoterapeutką z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z osobami borykającymi się z różnymi problemami emocjonalnymi. Specjalizuję się w obszarach takich jak relacje międzyludzkie, zdrowie psychiczne w miejscu pracy, a także techniki radzenia sobie ze stresem i lękiem. Moim celem jest dostarczanie rzetelnych, opartych na dowodach naukowych informacji, które pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie i poprawić jakość swojego życia. Wierzę, że każdy zasługuje na wsparcie i narzędzia, które pozwolą mu osiągnąć pełnię zdrowia psychicznego.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły