Zdrowie i styl życia

Lanie na gołą: Kontrowersje i skutki kar fizycznych dla dzieci

Autor Dominika Nawrat
Dominika Nawrat14.06.20246 min.
Lanie na gołą: Kontrowersje i skutki kar fizycznych dla dzieci

Lanie na gołą to wciąż dość powszechna praktyka w polskich domach, chociaż coraz częściej kwestionowana jako niehumanitarna i szkodliwa dla rozwoju dziecka. Temat ten wzbudza wiele kontrowersji i sporów – zwolennicy kar fizycznych uważają je za skuteczną metodę dyscyplinowania, podczas gdy przeciwnicy podkreślają ich negatywny wpływ na psychikę i relacje rodzinne. W tym artykule przyjrzymy się dogłębnie temu zagadnieniu, analizując zarówno argumenty zwolenników, jak i przeciwników tej metody wychowawczej.

Kluczowe wnioski:
 • Kary fizyczne mogą prowadzić do poważnych konsekwencji rozwojowych i psychologicznych u dzieci.
 • Istnieją skuteczne alternatywy dla kar fizycznych, takie jak pozytywne wzmocnienie i konsekwentne ustalanie granic.
 • Lanie na gołą jest w wielu krajach uznawane za formę przemocy wobec dzieci i może skutkować konsekwencjami prawnymi.
 • Badania naukowe dowodzą, że kary fizyczne nie uczą dzieci właściwych zachowań, a jedynie zwiększają agresję i problemy emocjonalne.
 • Budowanie zdrowych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu jest kluczem do skutecznego wychowania dzieci.

Lanie na gołą: Dlaczego to prawny problem?

Kara fizyczna, w tym lanie na pupę, to wciąż dość powszechna praktyka w polskich domach, chociaż coraz częściej kwestionowana jako niehumanitarna i szkodliwa dla rozwoju dziecka. Zgodnie z polskim prawem, przemoc fizyczna wobec dzieci jest zabroniona i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla rodziców lub opiekunów.

Artykuł 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że "Osoby odpowiedzialne za wychowanie dziecka są obowiązane do poszanowania jego godności i praw". Oznacza to, że stosowanie kar fizycznych, takich jak lanie na gołą, jest niezgodne z prawem i narusza podstawowe prawa dziecka.

Ponadto, zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego, "Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijakącym stosunku zależności od sprawcy [...] podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat". Lanie na gołą może być uznane za znęcanie się fizyczne nad dzieckiem, co jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Warto podkreślić, że granica między "lekkim" uderzeniem a znęcaniem się fizycznym nie jest precyzyjnie określona w prawie. Dlatego też decyzja o ewentualnych konsekwencjach prawnych zależy od indywidualnej oceny sytuacji przez organy ścigania i sądy.

Lanie na gołą a równowaga emocjonalna dziecka

Badania naukowe dowodzą, że kara fizyczna może mieć poważne konsekwencje dla równowagi emocjonalnej dziecka. Lanie na pupę powoduje u dzieci silny stres i traumę, które mogą pozostawić trwałe ślady na ich psychice. Dzieci bite częściej cierpią na zaburzenia lękowe, depresję oraz mają niższą samoocenę.

Ponadto, dzieci bite przez rodziców lub opiekunów doświadczają mieszanki sprzecznych emocji – z jednej strony boją się i czują gniew wobec osoby, która je krzywdzi, z drugiej strony kochają ją i są od niej zależne. Ta sytuacja prowadzi do poważnych zaburzeń w rozwoju emocjonalnym dziecka i może utrudniać nawiązywanie zdrowych relacji w przyszłości.

Co więcej, lanie na gołą uczy dzieci, że przemoc jest akceptowalnym sposobem rozwiązywania konfliktów. W konsekwencji, bite dzieci częściej przejawiają zachowania agresywne wobec rówieśników, a w dorosłym życiu – wobec partnerów i własnych dzieci, powielając tym samym cykl przemocy.

 • Kara fizyczna powoduje u dzieci silny stres i traumę, które mogą pozostawić trwałe ślady na ich psychice.
 • Dzieci bite częściej cierpią na zaburzenia lękowe, depresję oraz mają niższą samoocenę.
 • Lanie na gołą uczy dzieci, że przemoc jest akceptowalnym sposobem rozwiązywania konfliktów.
 • Bite dzieci częściej przejawiają zachowania agresywne wobec rówieśników, a w dorosłym życiu – wobec partnerów i własnych dzieci.

Czytaj więcej: Centrum zdrowia psychicznego HCP: Opinie pacjentów i ważne informacje

Lanie na gołą: Wpływ na rozwój osobowości dziecka

Kara fizyczna, taka jak lanie na pupę, ma również negatywny wpływ na rozwój osobowości dziecka. Dzieci bite często wykazują większą bierność, unikają podejmowania inicjatywy i łatwiej się poddają. Mają też tendencję do bycia bardziej wycofanymi i zamkniętymi w sobie.

Ponadto, lanie na gołą może prowadzić do zaburzeń w rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka. Dzieci bite mają trudności z właściwym odczytywaniem emocji innych osób oraz radzeniem sobie z własnymi uczuciami. Często wykazują także problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji rówieśniczych.

Co więcej, kara fizyczna może osłabiać zdolność dziecka do rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia. Dzieci bite częściej koncentrują się na unikaniu kary niż na znalezieniu konstruktywnego rozwiązania danej sytuacji.

W dłuższej perspektywie, doświadczanie przemocy fizycznej w dzieciństwie może prowadzić do trwałych zaburzeń osobowości, takich jak osobowość unikająca, zależna lub antyspołeczna. Dlatego tak ważne jest, aby wyeliminować lanie na gołą z praktyk wychowawczych.

Podsumowanie wpływu lania na gołą na rozwój osobowości dziecka:

 • Dzieci bite są często bierne, unikają inicjatywy i łatwo się poddają.
 • Mają trudności z odczytywaniem emocji innych oraz radzeniem sobie z własnymi uczuciami.
 • Wykazują problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych.
 • Kara fizyczna osłabia zdolność do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Może prowadzić do trwałych zaburzeń osobowości w dorosłym życiu.

Lanie na gołą w świetle najnowszych badań naukowych

Zdjęcie Lanie na gołą: Kontrowersje i skutki kar fizycznych dla dzieci

Coraz więcej badań naukowych dowodzi, że kara fizyczna, w tym lanie na pupę, nie tylko nie przynosi pożądanych efektów wychowawczych, ale wręcz może być szkodliwa dla prawidłowego rozwoju dziecka. Według raportu Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej z 2018 roku, nie ma dowodów na to, że kary fizyczne skutecznie kształtują pożądane zachowania u dzieci.

Badania wykazały, że dzieci bite częściej doświadczają problemów emocjonalnych i behawioralnych, takich jak agresja, lęk, depresja, a także gorsze wyniki w nauce. Co więcej, kary fizyczne mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu i nieprawidłowości poznawczych u dzieci.

Podsumowanie

Jak pokazują liczne badania naukowe, kara fizyczna w postaci lania na pupę czy innych form przemocy wobec dzieci nie tylko nie przynosi pożądanych efektów wychowawczych, ale wręcz może mieć szkodliwe konsekwencje dla ich prawidłowego rozwoju. Dzieci bite częściej cierpią na zaburzenia emocjonalne, problemy behawioralne, a nawet trwałe uszkodzenia mózgu.

Dlatego tak ważne jest, aby całkowicie zrezygnować z tej niehumanitarnej metody karcenia dzieci i zastąpić ją skutecznymi alternatywami, takimi jak pozytywne wzmocnienie, konsekwentne ustalanie granic czy promowanie zdrowej komunikacji w rodzinie. Tylko w ten sposób możemy stworzyć środowisko, w którym nasze dzieci będą mogły rozwijać się w pełni swego potencjału, bez lęku i traumy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najciekawsze artykuły psychologiczne: Twoje źródło wiedzy i inspiracji
 2. Zaburzenia depresyjno-lękowe: Jak rozpoznać i radzić sobie z nimi?
 3. Psycholog Ząbkowice Śląskie: Najlepsze usługi psychoterapeutyczne
 4. Psycholog Lubliniec: Profesjonalna pomoc psychologiczna i terapia w Lublińcu
 5. Schizofrenia paranoidalna rozmowa: Jak wspierać chorego i komunikować się?
Autor Dominika Nawrat
Dominika Nawrat

Cześć! Nazywam się Dominika Nawrat i jestem założycielką tego portalu poświęconego zdrowiu psychicznemu. Jestem psychoterapeutką z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z osobami borykającymi się z różnymi problemami emocjonalnymi. Specjalizuję się w obszarach takich jak relacje międzyludzkie, zdrowie psychiczne w miejscu pracy, a także techniki radzenia sobie ze stresem i lękiem. Moim celem jest dostarczanie rzetelnych, opartych na dowodach naukowych informacji, które pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie i poprawić jakość swojego życia. Wierzę, że każdy zasługuje na wsparcie i narzędzia, które pozwolą mu osiągnąć pełnię zdrowia psychicznego.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły