Psychoterapia

Czy psycholog może przepisać leki? Wyjaśnienia i odpowiedzi

Autor Dominika Nawrat
Dominika Nawrat14.06.20245 min.
Czy psycholog może przepisać leki? Wyjaśnienia i odpowiedzi

Psycholog leki mogą przepisywać tylko w niektórych przypadkach i pod pewnymi warunkami. Choć psychologowie nie są lekarzami, w niektórych krajach mogą uzyskać specjalne uprawnienia do ordynowania pewnych leków psychotropowych swoim pacjentom. Jednak zwykle wymagana jest ścisła współpraca z psychiatrą lub innym lekarzem oraz ograniczony zakres przepisywanych środków. Czy faktycznie psycholog może przepisać leki? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Kluczowe wnioski
 • Możliwość przepisywania leków przez psychologów zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju lub stanie.
 • W większości przypadków psychologowie nie mogą samodzielnie ordynować silnych leków psychotropowych.
 • Niektórzy psychologowie ze specjalistycznym przeszkoleniem mogą przepisywać lżejsze leki antydepresyjne lub przeciwlękowe.
 • Psycholog musi ściśle współpracować z lekarzem, aby móc przepisać lek pacjentowi.
 • Przepisywanie leków przez psychologów pozostaje tematem kontrowersyjnym z wielu powodów.

Kiedy Psycholog Może Przepisać Leki na Depresję i Zaburzenia

Choć zasadniczo to lekarze, a nie psycholodzy, mają uprawnienia do przepisywania leków, w niektórych sytuacjach psychoterapeuci również mogą ordynować pewne środki lecznicze. Dotyczy to jednak zazwyczaj wyłącznie lżejszych leków stosowanych w terapii zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe czy zespół stresu pourazowego (PTSD).

Prawo do przepisywania leków przez psychologów zależy od regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub stanie. W Stanach Zjednoczonych niektóre stany, jak Nowy Meksyk, Luizjana czy Illinois, zezwalają przeszkolonym psychoterapeutom na ordynowanie lekkich leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych, pod warunkiem ścisłej współpracy z lekarzem.

W Europie sytuacja wygląda podobnie – w większości krajów tylko lekarze mogą przepisywać leki, ale np. w Wielkiej Brytanii czy Norwegii odpowiednio wykwalifikowani psycholodzy mogą ordynować niektóre środki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych. Zawsze jednak wymagane są dodatkowe szkolenia i certyfikaty.

Możliwość przepisywania leków przez psychoterapeutów jest kwestią sporną ze względu na bezpieczeństwo pacjentów. Wielu ekspertów uważa, że tylko lekarz z gruntowną wiedzą medyczną powinien decydować o farmakoterapii. Niemniej współpraca psychologa z lekarzem może przynieść korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc w doborze odpowiedniego leczenia.

Kwalifikacje Psychologa Konieczne do Przepisywania Leków

Psycholodzy starający się o uprawnienia do przepisywania leków muszą spełnić szereg wymagań i przejść specjalistyczne szkolenia. Standardem jest ukończenie odpowiedniego programu magisterskiego z psychologii klinicznej, odbycie stażu pod nadzorem doświadczonego psychologa oraz uzyskanie licencji do wykonywania zawodu.

Następnie psychoterapeuta musi odbyć specjalne kursy z farmakologii, fizjologii, badań laboratoryjnych i innych działów związanych ze stosowaniem leków. Kursy te zazwyczaj trwają od roku do dwóch lat i kończą się egzaminem uprawniającym do przepisywania określonych preparatów, jak leki przeciwdepresyjne czy przeciwlękowe.

Ponadto psycholog musi zobowiązać się do ścisłej współpracy z lekarzem pierwszego kontaktu lub psychiatrą, który będzie nadzorować terapię farmakologiczną pacjenta. Psychoterapeuta będzie mógł wystawiać recepty na leki, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo i skutki leczenia będzie podzielona między niego a lekarza.

 • Ukończenie studiów magisterskich z psychologii klinicznej
 • Odbycie stażu i uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu
 • Ukończenie specjalistycznych kursów z farmakologii i dziedzin pokrewnych (1-2 lata)
 • Zdanie egzaminu uprawniającego do przepisywania określonych leków
 • Ścisła współpraca z lekarzem nadzorującym farmakoterapię

Czytaj więcej: Najciekawsze artykuły psychologiczne: Twoje źródło wiedzy i inspiracji

Psychoterapia Lekowa w Leczeniu Chorób Psychicznych

Jakkolwiek psychoterapia pozostaje główną metodą leczenia zaburzeń psychicznych przez psychologów, w wielu przypadkach pomocna okazuje się również farmakoterapia. Leczenie skojarzone łączące psychoterapię z lekami może przynieść lepsze efekty zwłaszcza w chorobach, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, ADHD czy zaburzenia odżywiania.

Psychoterapeuci zalecają często włączenie leków do planu terapii, ale sami nie mogą ich przepisywać. Aby to zmienić, część psychologów zabiega o uzyskanie takich uprawnień, argumentując, że lepiej poznają swojego pacjenta podczas długiej psychoterapii i mogliby dobrać odpowiednie środki farmakologiczne wspierające leczenie.

Przeciwnicy udzielania psychologom prawa do wystawiania recept twierdzą jednak, że nie mają oni wystarczającej wiedzy medycznej, aby bezpiecznie przepisywać leki. Istnieje ryzyko interakcji między preparatami, skutków ubocznych czy przedawkowania. Dlatego większość stowarzyszeń lekarskich sprzeciwia się takim inicjatywom.

Niemniej w niektórych krajach i stanach pilotażowo wprowadzono możliwość przepisywania leków przez psychoterapeutów po dodatkowych szkoleniach i pod nadzorem lekarza. Jest to rozwiązanie kompromisowe, łączące wiedzę psychologiczną z medyczną. Czas pokaże, czy się sprawdza.

Konsultacja Lekarza o Uzyskanie Recepty na Leki Psychotropowe

Zdjęcie Czy psycholog może przepisać leki? Wyjaśnienia i odpowiedzi

Nawet jeśli psycholog ma prawo przepisywać leki, nie może tego robić samodzielnie. Aby wystawić pacjentowi receptę na środki psychotropowe, psychoterapeuta musi skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub psychiatrą i uzyskać jego zgodę.

Podsumowanie

Czy psycholog może przepisywać leki? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. W wielu krajach przeszkoleni psychoterapeuci uzyskują prawo do ordynowania lekkich leków psychotropowych, ale tylko we współpracy z lekarzem. Nigdy nie mogą robić tego samodzielnie. Konieczna jest konsultacja medyczna i uzyskanie zgody na receptę.

Psycholog musi odbyć specjalistyczne kursy z farmakologii i zdać egzamin uprawniający go do przepisywania leków. Następnie może wystawiać recepty, ale pod nadzorem lekarza, który oceni bezpieczeństwo farmakoterapii dla pacjenta. To kompromisowe rozwiązanie ma ułatwić kompleksową opiekę nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi.

Najczęstsze pytania

Psycholodzy mogą przepisywać głównie lżejsze leki psychotropowe, takie jak niewielkie dawki antydepresantów czy środków przeciwlękowych. Nie mają prawa ordynować silnych leków psychiatrycznych ani narkotyków.

Tak, obowiązkowa jest ścisła współpraca psychologa z lekarzem pierwszego kontaktu lub psychiatrą. Lekarz musi zatwierdzić receptę na leki wystawioną przez psychologa i monitorować bezpieczeństwo terapii.

Psycholog potrzebuje licencji na wykonywanie zawodu, musi ukończyć specjalistyczne kursy z farmakologii, fizjologii i zdać egzamin uprawniający do ordynowania określonych leków psychotropowych.

Prawo do przepisywania leków przez psychologów obowiązuje m.in. w niektórych stanach USA, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Norwegii. Zawsze jednak wymagane są dodatkowe kwalifikacje i ścisła współpraca z lekarzem.

Zdania są podzielone. Zwolennicy twierdzą, że przyspiesza to dostęp do terapii skojarzonej. Krytycy obawiają się ryzyka niepożądanych interakcji i skutków ubocznych przy niedostatecznej wiedzy medycznej psychologów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Najciekawsze artykuły psychologiczne: Twoje źródło wiedzy i inspiracji
 2. Zaburzenia depresyjno-lękowe: Jak rozpoznać i radzić sobie z nimi?
 3. Psycholog Ząbkowice Śląskie: Najlepsze usługi psychoterapeutyczne
 4. Psycholog Lubliniec: Profesjonalna pomoc psychologiczna i terapia w Lublińcu
 5. Schizofrenia paranoidalna rozmowa: Jak wspierać chorego i komunikować się?
Autor Dominika Nawrat
Dominika Nawrat

Cześć! Nazywam się Dominika Nawrat i jestem założycielką tego portalu poświęconego zdrowiu psychicznemu. Jestem psychoterapeutką z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy z osobami borykającymi się z różnymi problemami emocjonalnymi. Specjalizuję się w obszarach takich jak relacje międzyludzkie, zdrowie psychiczne w miejscu pracy, a także techniki radzenia sobie ze stresem i lękiem. Moim celem jest dostarczanie rzetelnych, opartych na dowodach naukowych informacji, które pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie i poprawić jakość swojego życia. Wierzę, że każdy zasługuje na wsparcie i narzędzia, które pozwolą mu osiągnąć pełnię zdrowia psychicznego.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły