Uwierzytelniony przekład dokumentu

Tłumaczenie przysięgłe musi być wykonane, a następnie uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, który bierze odpowiedzialność za tworzony przez siebie dokument. To szczególnie istotne, aby zatrudnić do przygotowania takiego przekładu człowieka, któremu można powierzyć tak ważne zadanie. Biuro Tłumaczeń PWN zatrudnia profesjonalnych, wysoko wykwalifikowanych tłumaczy przysięgłych, którzy są godni zaufania. Można im zlecić poświadczenie każdego dokumentu, z absolutną pewnością, że zostanie przełożony z zachowaniem wszelkich wytyczonych zasad, a co za tym idzie będzie posiadał moc prawną.


Poleng Sp. z o.o.
Pamiątkowa 24/1
61-505  Poznań
tel. +48 61 641 25 8